Styrkan med demokrati och rättssäkerhet

Skillnaden mellan en demokrati och diktatur brukar, om inte förr så i alla fall utmärkas då en medborgare misstänks för kriminalitet. I en diktatur har samma medborgare ingen som helst förhoppning om att få en rättvis process i brottmål inför domstol, medan i en demokrati kan samma medborgare räkna med en långtgående rättssäkerhet. Att alla ska vara lika inför lagen är en av grundbultarna i en demokrati. Här ska inga hänsyn tas till kön, bakgrund, familjeband eller privat ekonomi. Därför har vi ett system, liksom i andra demokratiska länder, där staten garanterar att alla får tillgång till en försvarare och att försvararen i sin tur får tillgång till alla handlingar som rör det misstänkta brottet.

Rätten till offentlig försvarare

Det finns vissa situationer som påverkar rätten till en offentligt försvarare:

  • Skulle brottet du misstänks gälla till exempel ett snatteri, ett ringa narkotikabrott och så vidare som enbart skulle kunna bli böter har du inte rätt till en offentlig försvarare. Men vid grövre brott utses så gott som alltid en offentlig försvarare.
  • Du har rät att byta offentlig försvarare om du skulle uppleva att hen inte sköter sina åtaganden eller gör ett bristfälligt jobb.
  • Men om du skulle dömas till brottet som du misstänks för kan du bli skyldig att betala kostnaden för din offentliga försvarare.
  • Du kan själv ge önskemål om vilken offentlig försvarare du vill ha.
  • Offentlig försvarare: gäller brottmål. Skulle det handla om en civil tvist till exempel om ekonomi eller om en skilsmässa, kan du antingen få rättshjälp eller om rättsskydd, som ingår i hemförsäkringen.
3 Nov 2017