10 fördelar med ljudböcker

Det finns massor av människor som har blivit kära i ljudböcker. Även om det finns många människor som fortfarande älskar att beställa nya tryckta böcker från nätet, finns det vissa människor som föredrar en hörbar podcast framför en fysisk bok.

Vissa människor upplever att deras läsförståelse förbättras när de lyssnar på sina favoritljudböcker, och andra har lättare att multitaska när de istället använder ljudböcker. Vilka är några av de främsta anledningarna till att folk älskar ljudböcker?

Innan vi börjar. Låt oss reda ut något.

Varför säger folk läsa en ljudbok?

Ja, folk säger "läsa ljudböcker" och "lyssna på ljudböcker". Det är konstigt men acceptabelt. Det är också viktigt att förstå att en ljudbok kan läsas med när man lyssnar. Det är inte enbart ljud.

1. Ljudböcker är bra för fysisk och mental hälsa

Ljudböcker hjälper människor med en mängd olika mentala och fysiska fördelar. Att läsa en bra bok kan hjälpa människor genom att ta itu med en mängd olika psykiska problem. Till exempel upplever vissa personer som lider av depression eller ångest att deras psykiska problem är lättare att hantera med ljudböcker. Dessutom kan ljudböcker hjälpa människor genom att ta hand om deras ögon. Om du läser en bok från början till slut kan du börja få huvudvärk och din syn kan börja bli lidande. Med en ljudbok är detta inte nödvändigtvis ett problem.

2. Ljudböcker kan hjälpa dig att sova

Om du har svårt att sova på natten kanske en ljudbok kan hjälpa dig. När du lyssnar på en ljudbok får du slappna av i ögonen, vilket du inte får göra när du läser en fysisk bok. Med en ljudbok är röstens ljud vanligtvis lugnande, vilket kan göra det lättare för dig att somna på natten.

3. Ljudböcker har samma fördelar som läsning

Även om många människor älskar att läsa böcker, ger ljudböcker samma fördel. Båda alternativen är ett utmärkt sätt för dig att utforska en ny författare, utöka ditt ordförråd och fördjupa dig i en fantastisk handling. Ljudböcker är också ett bra alternativ för omläsning. Du kanske upptäcker något som du inte märkte första gången.

4. Ljudböcker hjälper dig med tidshantering

När du läser en fysisk bok kan du inte göra något annat. Om du älskar böcker och vill läsa dem medan du tränar eller pendlar, kan du inte. Du behöver hålla boken i handen, oavsett om det är en sci-fi-bok eller en självhjälpsbok, och vända de fysiska sidorna. Med en ljudbok kan du göra något annat samtidigt. Du kan städa huset, köra bil eller göra lite trädgårdsarbete. Genom att lyssna på ljudböcker kan du spara tid under dagen.

5. Ljudböcker förbättrar din läskunnighet

Du kanske har ägnat tid åt att fokusera på läskunnighet under dina bokklubbsmöten, och ljudböcker hjälper dig att dramatiskt förbättra dem. Du kanske lägger märke till handlingspunkter som du kanske inte annars hade sett, och genom att lyssna på berättaren kan röstens intonationer vägleda dig genom boken och hjälpa dig att avslöja nya saker som du annars skulle ha förbisett. Använd ljudböcker för att hjälpa dig att förbättra din förståelse.

6. Ljudböcker kan minska negativt tänkande

Ljudböcker är också ett bra sätt för människor att minska negativt tänkande. Det finns många människor som utvecklar psykiska problem på grund av negativa tankemönster. Genom att fokusera på något annat, till exempel en ljudbok, är det lättare för människor att lägga de negativa tankemönstren åt sidan, istället fokusera på ett positivt tankemönster.

7. Ljudböcker bygger flyt

Språkelever kan också använda en ljudbok för att bygga flyt. Om du vill bli flytande i ett annat språk, är det enda sättet att göra det att lyssna på andra människor som talar det. Du kanske tar upp saker som du kanske inte har lagt märke till i en lärobok, så du kan använda ljudböcker för att lära dig ett andra språk. Du kanske till och med vill träna på att tala under pauserna i ljudboken.

8. Ljudböcker förbättrar kritiska lyssningsförmåga för barn

En annan av fördelarna med att lyssna på en ljudbok är att den kan hjälpa till att bygga upp lyssnarförmåga hos barn. Ljudböcker är ett utmärkt sätt för barn att lära sig nya ord, bygga upp sina läs- och skrivkunskaper och öka andelen språkbehållning. Det finns till och med många barn som kämpar för läsare som dramatiskt kan förbättra sin läsnivå genom att lyssna på en ljudbok. Detta är till och med ett bra sätt att lära sig ett andra språk, som spanska eller franska.

9. Ljudböcker förbättrar ditt fokus

Det finns många människor som letar efter sätt att förbättra sitt fokus. Ljudböcker kan hjälpa dig att göra det. Idag har människor kortare uppmärksamhet än de någonsin har haft tidigare. Genom att lyssna på ljudböcker tränar du dig själv att vara uppmärksam under längre tid. På så sätt kommer du att ha lättare att fokusera på andra uppgifter i framtiden. Om du förlänger din uppmärksamhet genom att lyssna på ljudböcker kan du också förlänga din uppmärksamhet i klassrummet eller på jobbet. Detta är särskilt användbart för personer med inlärningssvårigheter som behöver träna på att fokusera.

10. Du besöker en annan värld

Om du är intresserad av att avkoda mysterievärldar kan en ljudbok hjälpa dig. Det finns fantastiska världar som du aldrig får lära dig om du inte lyssnar på ljudböcker. Många ljudboksleverantörer lägger till och med ljudeffekter som gör det desto mer intressant. Använd ljudböcker om du vill lära dig om nya platser.

20 Apr 2023