Viktigt med ergonomiska möbler i skolan

Om man jobbar som lärare, eller fröken, så är det viktigt att man har en bra arbetsplats på alla vis. Ofta får man stå, gå och sitta på olika sätt i skolan. Om man vill kunna prata med barnen, på deras nivå, så händer det att man som lärare får sätta sig i de små möbler som barnen har. Det kan bli påfrestande för kroppen. Då är det inte fel att satsa på skol och förskolemöbler som är ergonomiska och som är anpassade för vuxna, men som ändå gör att man kommer i ögonhöjd med skolbarnen. Det finns något som kallas för hybridmöbler. Sådana möbler understöttar de vuxnas lek med barnen. Det finns idag flera bra möbler som passar bra inom skolan.

Ergonomin viktigt för arbetsmiljön

Att det finns en bra ergonomi på en arbetsplats kan ofta vara avgörande för hur de som jobbar där mår. Det är viktigt med ergonomi på alla arbetsplatser idag, men på olika sätt. På vissa arbetsplatser kan det vara att man behöver ha ergonomiska möbler, på andra kan det vara att man behöver hjälpmedel för att lyfta eller transportera tunga saker. Det kan även vara andra sorters hjälpmedel som underlättar arbete vid dator till exempel. 

En bra sak att investera i för god ergonomi på jobbet är höj-och sänkbara stolar och bord. Det gör att man kan variera sin arbetsställning på ett bra sätt och att man kan anpassa arbetsplatsen efter den som ska sitta eller stå just där. 

20 Sep 2022